Αρχική PDF Print E-mail

Αναστασία Ν. Βελώνη

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Ε.Μ.Π

Msc Πληροφορικής και Επιχ. Έρευνας (Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών)

Ερευνητικό ενδιαφέρον: Αυτόματος Έλεγχος - Επεξεργασία σήματος


P. Ralli Ave. & Thivon Ave. 250
Aigaleo 12244, Athens, Greece
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Α. Βελώνη, Ψηφιακά Σ.Α.Ε, Αυτοέκδοση, Ιούνιος 2014
Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός, Βιομηχανική Πληροφορική , Αυτοέκδοση, Αθήνα 2014.
Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.
Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.
Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.

 

 

 

  1. Α. Βελώνη, Ψηφιακά Σ.Α.Ε, Αυτοέκδοση, Ιούνιος 2014
  2. Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός, Βιομηχανική Πληροφορική , Αυτοέκδοση, Αθήνα 2014.
  3. Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
  4. Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.
  5. Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
  6. Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
  7. Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.
  8. Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.

 

 

FacebookYoutube

Books

OpenCourses