Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Τμήματός μας!
Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ και ευελπιστούμε με τις σελίδες του να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην ενημέρωση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Τμήμα.
Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ είναι ένα από τα παλαιότερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Ιδρύθηκε το 1983 με το Ν.1404/83, και αποτελεί την συνέχεια του ΚΑΤΕΕ Πειραιά, που είχε κατά το παρελθόν συγκεντρώσει την παράδοση και την εμπειρία της λειτουργίας των δύο παλαιότερων Ανώτερων Τεχνολογικών Σχολών της Ελλάδας, της Σχολής Υπομηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (του μικρού Πολυτεχνείου όπως συχνά ονομάζεται), της πρώτης Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα της Σχολής Αναστασιάδη και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Η λειτουργία του λοιπόν στηρίζεται στην πιο μακριά εκπαιδευτική παράδοση και ήδη στελεχώνεται με μεγάλο αριθμό νέων εκπαιδευτικών υψηλού επιπέδου και διοικητικών υψηλών προσόντων.


Σήμερα το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.). Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ βρίσκονται στην Δυτική Αττική στο Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν οι Αρχαίοι Αθηναίοι Φιλόσοφοι. Λειτουργούν επίσης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο ιδιόκτητο Κτίριο της οδού Μεθώνης 8-10 στα Εξάρχεια και Παράρτημα σε μισθωμένο κτίριο Κειριαδών 2 στα Άνω Πετράλωνα.


Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλο-"σοφίας" το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές εκπαιδευτικές – ερευνητικές και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών με σοβαρή επιστημονική υποδομή σε θέματα τεχνολογίας και εφαρμογών.


Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Software - Hardware) καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση.


Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς:


 • 1) Υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων με ανάπτυξη ή συντήρηση του υλικού (hardware) και του λογισμικού τους (software) σε επίπεδο συστήματος ή εφαρμογής.
 • 2) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευές για την προσαρμογή διαφόρων περιφερειακών μονάδων σε Η/Υ.
 • 3) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ολοκληρωμένων βιομηχανικών ρομπότ.
 • 4) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτύων Η/Υ.
 • 5) Μελέτη και κατασκευή εφαρμογών δικτυακού ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για κάθε είδους δραστηριότητα όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεϊατρική, τηλεεκπαίδευση ή τηλεκατάρτιση.
 • 6) Συντήρηση και λειτουργική διαχείριση δικτύων υπολογιστών και δικτυακών υπηρεσιών.
 • 7) Ανάλυση και κατασκευή ψηφιακών συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφοριών.
 • 8) Εξομοίωση συστημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
 • 9) Μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμός και κατασκευή ειδημόνων συστημάτων για την βιομηχανία, την ιατρική και την διοίκηση.
 • 10) Σχεδίαση και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων για περιβαλλοντολογικές ανάγκες.
 • 11) Προσφορά διδακτικών υπηρεσιών τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • 12) Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση συστημάτων Η/Υ και αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων κατασκευαστών συστημάτων με Η/Υ και εταιρειών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα


Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή (750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.


Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ECTS. Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα (30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική ασκηση αναλογεί συνολικά ΦΕ 50 ωρών εβδομαδιαίως ο οποίος ισοκατανέμεται και στην πτυχιακή εργασία αποδίδονται 30 ΔΜ.


Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ.


Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.


Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 30-40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και σε ποσοστό 10-20% μαθήματα ΔΟΝΑ που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Νομοθεσίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών.


Μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης, ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.


Το πρόγραμμα σπουδών δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώνει μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά σε ποσοστό 20-40%.


Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.


Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.


Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα :


 • 1) Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως: Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά κ.ά.
 • 2) Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) όπως: Δομημένος Προγραμματισμός, ΣΑΕ, μικροΗλεκτρονική, Ψηφιακές Επικοινωνίες, ΨΕΣ, Βάσεις Δεδομένων, κ.ά.
 • 3) Ειδικότητας (ΜΕ) όπως: Λειτουργικά Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού, Δίκτυα, VLSI σχεδίαση, Ρομποτική, κ.ά.
 • 4) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): όπως Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές, Επεξεργασία Εικόνας, Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά με Η/Υ κ.ά.
 • 5) Ειδικής κατηγορίας που ανήκουν στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) όπως: Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν επιβάλλει κατεύθυνση ή εξειδίκευση αλλά δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές του να παρακολουθήσουν μαθήματα υποχρωτικά κατ΄ επιλογή ή σεμινάρια ή προαιρετικά μαθήματα που θα ενίσχυαν την υποδομή τους σε εξειδικευμένες περιοχές όπως Επικοινωνίες Η/Υ, Βιομηχανική Πληροφορική ή Σχεδιαση Ολοκληρωμένων Κυκλώματων ή Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.
login_form Form

Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα
Τμήμα Mηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών ΣυστημάτωνΟδηγός Σπουδών
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων © 2014
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μούστου Μαρίνα , Σακκά Αγγελική