Βιογραφικό PDF Print E-mail

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βελώνη Αναστασία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Νικόλαος

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αθήνα

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Απόφοιτος του Μεταπτυχιακό τμήματος της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Επαγγελματικού Ενδεικτικού Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στις 11/3/1988 με βαθμό πτυχίου 6.68.
 2. Απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πειραιά στις 18/7/1978 με βαθμό πτυχίου 8.2.
 3. Απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (με κατεύθυνση κύκλου σπουδών Ηλεκτρονικού Μηχανικού) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 19/11/1982 με βαθμό πτυχίου 7.59.
 4. Απόφοιτος του τμήματος πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών μονοετούς φοίτησης της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ( Π.Α.Τ.Ε.Σ / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε) στις 2/3/1984 με βαθμό πτυχίου 8.0.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 1. Certificate of Proficiency in English της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Hellenic American Union) στις 26/6/1979 και
 2. Proficiency του Central London College στις 6/12/1984.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 • 1978 και 1981 Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. 1982-1985 Ωρομίσθια καθηγήτρια στην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου για διδασκαλία μαθημάτων Σ.Α.Ε, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο τμήμα Μηχανικών Ε.Ν.
 2. 1985-5/12/94 Καθηγήτρια στην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (από 1/12/1985) για διδασκαλία μαθημάτων Σ.Α.Ε και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στις σχολές Μηχανικών, Ραδιοτηλεγραφητών και Πλοιάρχων Ε.Ν.
 3. 1984-1988 Καθηγήτρια Εφαρμογών (έκτατο μέλος εκπ. προσωπικού) στο τμήμα Η/Υ Συστημάτων του Τ.Ε.Ι Πειραιά για διδασκαλία μαθημάτων: Σ.Α.Ε (Θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) των τμημάτων Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και Ψηφιακά Σ.Α.Ε (εργαστηριακή διδασκαλία ) του τμήματος Η/Υ Συστημάτων.
 4. 1988-5/12/94 Επίκουρος Καθηγήτρια (έκτακτο μέλος εκπ. προσ. ) στο τμήμα Η/Υ Συστημάτων για διδασκαλία μαθημάτων: Ψηφιακά Σ.Α.Ε (Εργ. διδασκαλία) του τμήματος Η/Υ Συστημάτων και Ψηφιακά συστήματα (εργ. διδασκαλία) του τμήματος Ηλεκτρολογίας.
 5. 1991-1997 Επίκουρος καθηγήτρια στη σχολή ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ για διδασκαλία του μαθήματος Σ.Α.Ε στο Η εξάμηνο του τμήματος Μηχανολογίας.
 6. 1989 Υπεύθυνη για την επίβλεψη, συντήρηση και ομαλή λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της σχολής ΑΔΣΕΝ Ασπροπύργου (1/1/89-31/12/89).
 7. 1984-1987 Συνεργάτης Μηχανικός στο τεχνικό γραφείο του Μηχ/γου Μηχ/κού κ. Τσίτσου Νικόλαου σε μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων Αυτοματισμών.
 8. Από 6/12/94 μέχρι σήμερα Καθηγήτρια Εφαρμογών ( Μόνιμο μέλος του εκπ. προσωπικού ) στο τμήμα Συστημάτων Η/Υ με γνωστικό αντικείμενο τα Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, για διδασκαλία των μαθημάτων Ψηφιακά Σ.Α.Ε (θεωρία –εργαστήριο) , Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (θεωρία-εργαστήριο), Σ.Α.Ε (θεωρία –εργαστήριο) και Σήματα –Συστήματα (θεωρία - εργαστήριο).
 9. Από Οκτώβριο 2000 – 2006 διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με Χρήση Η/Υ- Επεξεργασία κειμένου- Λογιστικά φύλλα σε διάφορες ειδικότητες του ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 1. 1983 Παρακολούθηση σεμιναρίου ΕΛΚΕΠΑ με θέμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (60 ώρες).
 2. 1992 Παρακολούθηση σεμιναρίου STRIKE του Τ.Ε.Ε με θέμα ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (120 ώρες –Οκτώβριος 1992).
 3. 1992 Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (12 και 13/11/92).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Alex P. Palamides, Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos “ Positive Solutions of a 3rd order BVP independent of the sign of the Green's function” , accepted, Differential Equations and Dynamical Systems - International Journal for Theory, Real World Modelling and Simulations, 2012
 2. Alex P. Palamides, Andreas M. Maras Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos, “Blind Tracking of Channel State and Multiple Frequency Offsets in MIMO-OFDM Systems” Physical Communications (Elsevier), Volume 4, Issue 2, June 2011, Pages 123–126
 3. Alex P. Palamides, Anastasia N. Veloni and Stamatis Alatsathianos, “Singular Third-order 3-point boundary value problems”, Journal of Applied Mathematics and Informatics, Vol. 28, No. 3 - 4, pp. 697 – 710, 2010
 4. Alex P. Palamides and Anastasia N. Veloni, “A singular third order 3 point boundary value problem with non positive Green’s function”, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2007, No. 151, pp. 1–13, 2007.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Συνέδριο Ήπιων μορφών Ενέργειας, Θεσσαλονίκη 1983 (Πρακτικά Β τόμου- σελ 233-238) Κ.Καγκαράκης, Α. Βελώνη, Μ. Σταυροπούλου ,<<Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας στην απόδοση των φωτοβολταικών κυττάρων πυριτίου>>.

Ερευνητικά προγράμματα και έργα

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα <<Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής (2003 – 2007) >> όπου ανέπτυξα και υλοποίησα το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων “Ψηφιακή επεξεργασία σήματος”, “Ψηφιακά Σ.ΑΕ - εργαστήριο ” “Σ.Α.Ε” και “Σήματα και Συστήματα - εργαστήριο” τα οποία περιλαμβάνονται στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 1. Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
 2. Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.
 3. Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
 4. Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.
 5. Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.
 6. Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.
 7. Α. Βελώνη, Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Αθήνα 2013 – Υπό έκδοση.
 8. Α. Βελώνη - Σ. Αλατσαθιανός, Βιομηχανική Πληροφορική, Αθήνα 2014.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

 1. Εργαστηριακές σημειώσεις ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 2. Εργαστηριακές σημειώσεις ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 3. Εργαστηριακές σημειώσεις ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
 4. Εργαστηριακές σημειώσεις ΨΗΦΙΑΚΩΝ Σ.Α.Ε
 5. Διαλέξεις θεωρίας Ψ.Ε.Σ
 6. Διαλέξεις θεωρίας ΨΗΦΙΑΚΏΝ Σ.Α.Ε
 7. Σημειώσεις MATLAB για τα Σ.Α.Ε
 8. Σημειώσεις SIMULINK
 9. Σημειώσεις PLC S7-300

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Το εκπαιδευτικό κείμενο με τίτλο Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010 προτάθηκε σαν Required text για το μάθημα ECE 341 – Signals and Systems (Spring 2013) στο Washington State Univercity.
 • Επίσης συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία στα London Metropolitan University, Universidade Estadual de Campinas
 • Faculdade de Eng. Elétrica e de Computação κ.α.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 • Ανάθεση και επίβλεψη 128 Πτυχιακών εργασιών από Ιανουάριο 1996 έως Μάιο 2013.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Η.Υ.Σ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 1. Αναπληρώτρια Πρόεδρος του τμήματος Η.Υ.Σ από Ιανουάριο 2013.
 2. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Η.Υ.Σ
 3. Επόπτης Εκπαιδευτικός Πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Η.Υ.Σ.
 4. Υπεύθυνη της Ομάδας Μαθημάτων ΣΑΕ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ από 01-09-2005 έως 31-08-2006.
 5. Αναπληρώτρια διευθύντρια του τομέα μαθημάτων ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ από 2009-2013.
 6. Μέλος επιτροπής εξέτασης απορριφθέντων σπουδαστών.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος της Γυναικείας Εθνικής Ομάδας Bridge κατά το έτος 2012-2013 και συμμετοχή στο 51ο European Bridge team Championships (Dublin 2012).

 

FacebookYoutube

Books

OpenCourses