Μεταπτυχιακό Π.Σ PDF Print E-mail

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Βιομηχανική Πληροφορική (Α εξ.)

 • Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM)
 • Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, (DCS)
 • Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου
 • Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA)
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)
 • Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών, Υπολογιστές στην παραγωγή
 • Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής
 • Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος (Β εξ.)

 • Τα δίκτυα στη Βιομηχανία
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
 • Εμπορικά προϊόντα βιομηχανικών δικτύων. Διασύνδεση γεωγραφικώς κατανεμημένων συστημάτων. Μεγάλες εφαρμογές εγκατάστασης βιομηχανικών δικτύων
 • Συστήματα συλλογής δεδομένων και εποπτικού ελέγχου (SCADA)
 • Κτιριακός αυτοματισμός-Δίκτυα κτιριακού αυτοματισμού


Site μαθημάτων Β.Π και Ο.Β.Ε στη διεύθυνση: http://industrial-control.teipir.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την σελίδα του μαθήματος: http://msc-ais.teipir.gr/

 

FacebookYoutube

Books

OpenCourses